συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αντώνης Μιχαηλίδης

( Επιλέξτε την εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

 
άτιτλο, 2005
1,00x1,20x0,30 m
(ατσάλι, ξύλο, γύψος, ύφασμα)