συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Κυριάκος Μορταράκος
(γ. 1948)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κιθαριστής, (1983)
Λάδι και collage σε μουσαμά
Χωρίς τίτλο (1984)
Πλαστικό σε μουσαμά
200x170 εκ.

Σύνθεση
Λάδι και collage σε μουσαμά
60x60 εκ.

   
Χωρίς τίτλο
μικτή τεχνική σε μουσαμά
100 x 100 εκ.