συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Κλειώ Νάτση
(1929)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Φθινοπωρινά φύλλα
λάδι σε καμβά
75 x 63 εκ.