συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Μιχαήλ Οικονόμου

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σπίτια με νερά
(1926-1927)
Λάδι σε φανέλα
39x57,5 εκ.
Συλλογή Εμφιετζόγλου
Τοπίο
λάδι σε ύφασμα
49 x 61 εκ.

Σπίτι στη θάλασσα
35 x 55 εκ.