συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αχιλλέας Παπακώστας
(γ. 1970)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ζευγάρι
λάδι σε μουσαμά
180 x 165 εκ.