συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Σταύρος Παπαναγιώτου
(1885-1955)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κορίτσι στον καθρέφτη
λάδι σε χαρτόνι
28 x 33 εκ.