συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Αντώνης Πατεράκης

Βιογραφικό Σημείωμα

Μαθήτευσε κοντά στους Πάνο Σαραφιανό και Βρασίδα Βλαχόπουλο χρώμα, σύνθεση, γυμνό. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας και στο ινστιτούτο τέχνης της ίδιας πόλης, με παράλληλες σπουδές στη συντήρηση έργων τέχνης. Εργάζεται ως Προϊστάμενος στο τμήμα συντήρησης του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών.