συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Μανώλης Πολυμέρης
(γ. 1951)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Εσωτερικό με ζευγάρι,
λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε ξύλο
134 x 148 εκ.