συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Nικόλαος Σαντοριναίος
(1889-1966)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Τσοπανόπουλο,
λάδι σε μουσαμά
113 x 94 εκ.