συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γρηγόρης Σεμιτέκολο
(γ. 1935)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Βίδα, 1987
162 x 114 εκ.