συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Τάκης Σιδέρης

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Επίσκεψη φίλων, (1968)
Τέμπερα σε μουσαμά
60x73 cm.
Μορφή που κρατά νεκρή φύση
Λάδι σε μουσαμά
63x53 εκ.