συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Ιωάννης Σιφναίος
(1919-1988)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Ταβέρνα στη Ζάκυνθο
λάδι σε καμβά
85.5 x 120 εκ.