συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιώργος Βελισσαρίδης
(1909-1994)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Τοπίο με δέντρα
Λάδι σε κόντρα πλακέ
33x39 cm.
Καρνάγιο Καρύστου
(1954)
Υδατογραφία σε χαρτί
34x49 εκ.