συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Χάρης Βογιατζής
(1924-1981)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Τοπίο της ακτής
λάδι σε καμβά
81 x 100 εκ.