συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γ. Χατζηδημητρίου

(Επιλέξτε την φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Το ατμόπλοιο “ΑΓΓΕΛΙΚΑ”
μέσα 20ου αιώνα
Λάδι σε hardboard
55x120 cm.
Το ατμόπλοιο “ΑΓΓΕΛΙΚΑ”
μέσα 20ου αιώνα
Υδατογραφία σε χαρτί
32x65 cm.