συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Κοσμάς Ξενάκης
(1925-1984)

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Σύνθεση (1982-83)
Ακρυλικό σε μουσαμά
115x195 εκ.

Σύνθεση
ακρυλικό σε μουσαμά
120x160 εκ.

Σύνθεση
ακρυλικό σε μουσαμά
78 x 92 εκ.