συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Nικόλαος Ξένος
(1908-1983)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Πεδίο του Άρεως
λάδι σε κόντρα πλακέ
38 x 60 εκ.