συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΉ

Σπυρίδων Γιάνναρης
(1912-1997)

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Κεφάλι νέου άνδρα
λάδι σε νοβοπάν
30 x 28 εκ.