συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Βάσος Καπάνταης

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Εισόδια Αθλητού
1968
0,49 x 0,71
Χαλκός
Αναθηματική Στήλη
1969
32,00 x 1,87
Ηρώο της Περγάμου
1978
ύψος 2,00 x 1,30 Μάρμαρο
Ηρώο της Περγάμου
(Λεπτομέρεια)
ΣΜΥΡΝΑ
1985
2,40 x 1,87
Χαλκός και Μάρμαρο
Επιτύμβια Νίκη
1987
Πολυεστέρας

Σελίδες: 1 | 2