συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Βάσος Καπάνταης

( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

Σελίδες: 1 | 2

Μικρασιατικά Παράλια
1969
Ανάγλυφο
1,55 x 0,40
Χαλκός
Ελευθερία στον Άνθρωπο
1964
0,14 x 0,115
Χαλκός
Άνθρωπος
1964
διάμ. 0,155
Χαλκός
   

Άγγελος
1980
0,52 x 0,64
Χαλκός


Σελίδες: 1 | 2