συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΨΗΦΙΔΩΤΑ

Φώτης Ζαχαρίου( Επιλέξτε μια εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )


Νεκρή φύση
(1998)
Ψηφιδωτό
38x35 εκ.

Αρσανάς
(1980-90)
Ψηφιδωτό
48x93 εκ.

Νεκρή φύση
(1988)
Ψηφιδωτό
43x42 εκ.

Αγωγιάτες
(1980-90)
Ψηφιδωτό
40x80 εκ.

Ψαράς
(1980-90)
Ψηφιδωτό
82,5x43 εκ.

Βοσκός
(1980-90)
Ψηφιδωτό
81,5x42 εκ.

Λιμάνι
(1980-90)
Ψηφιδωτό
53x95 εκ.

Σοκάκι με σπίτια
(1983)
Ψηφιδωτό
51x61 εκ.

Καρυές. Κονάκι Μονής Παντοκράτορος
(1980-88)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Καρυές
(1980-88)
Ψηφιδωτό
50x62 εκ.
Συλλογή Αναστασίου Πηλιχού

Καρυές. Κονάκι Μονής Παντοκράτορος
(1987)
Ψηφιδωτό
65x95 εκ.

Μεγίστη Λαύρα. Αρσανάδες
(1980-88)
Ψηφιδωτό
46x81,5 εκ.

Μεγίστη Λαύρα
(1987)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.
Συλλογή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Μονή Βατοπαιδίου. Αυλή
(1980-88)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Ιβήρων. Αρσανάς
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Διονυσίου
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Παντοκράτορος. Κήπος
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.


Μονή Παντοκράτορος
(1987)
Ψηφιδωτό
65x95 εκ.

Μονή Παντοκράτορος. Αρσανάδες
(1980-88)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Δοχειαρίου
(1980-88)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Δοχειαρίου
(1980-88)
Ψηφιδωτό
87x128 εκ.
Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Μονή Δοχειαρίου
(1980-88)
Ψηφιδωτό
47,5x35,5 εκ.
Συλλογή Νίκου Ζία

Μονή Δοχειαρίου
(1980-88)
Ψηφιδωτό
60x41 εκ.

Μονή Δοχειαρίου. Αυλή
(1989)
Ψηφιδωτό
80x40 εκ.

Μονή Δοχειαρίου
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
70,5x50,5 εκ.

Μονή Σταυρονικήτα
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Σταυρονικήτα
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.

Μονή Ξενοφώντος
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.


Μονή Ξενοφώντος
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
60x95 εκ.

Μονή Γρηγορίου
(1980-1988)
Ψηφιδωτό
50x60 εκ.