συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΧΑΡΑΚΤΙΚΉ

Λίζη Καλλιγά

(Επιλέξτε το έργο για να το δείτε μεγαλύτερο)

Από την σειρά “Κολυμβητές” – Κοριτσάκι 2002
φωτο-χαλκογραφία
14x12,5 εκ.