συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Δανιήλ (Παναγόπουλος)


( Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )


Χωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική
127x98 εκ.