συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Άγιος Ανδρέας

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Ο Άγιος Ανδρέας
στην Πάτρα

Από χειρόγραφο
ψαλτικής του
13ου αι.

Απόστολος Ανδρέας
Μουσείο Γκρέκο

Βιτρώ από την
Επισκοπική Εκκλησία
του Αγίου Σίμωνα

Εικονογραφημένη ιστορία
της Ρουμανίας

Τοιχογραφία στον Ιερό
Ναό Προφήτη Ηλία
Καστέλας Πειραιά
π. Σταμάτης Σκλήρης

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6