συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Άγιος Ανδρέας

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Alexander Stoddart
Βασσιλική Πινακοθήκη

Από εργαστήρι
στην Ελβετία

του π. William
McNichols

ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα

Gozzoli, Μουσείο Civico
San Gimigmano

Από χειρόγραφο του 15ου αι.
Βρετ. βιβλιοθήκη

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6