συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ο Άγιος Ανδρέας

(Επιλέξτε έργο για να το δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος)

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Μιλάνο, 15ος αι.

Ψηφιδωτό στον Άγιο Ανδρέα
της Πάτρας

Εκκλησία του
Αγ. Ανδρέα στο
Τόκυο

Η κάρα του Αγίου
στην Πάτρα

Από χειρόγραφο
ψαλτικής, 13ος αι.
Αγγλία

Από το μοναστήρι
του Αγ. Νεοφύτου
στην Κύπρο

Σελίδες: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6