συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΓΛΥΠΤΙΚΗ

Γιάννης Παππάς


Έργα
( Επιλέξτε έργο για να το δείτε μεγαλύτερο )

«Παντελής Πρεβελάκης», 1973
χαλκός
0,36 x 0,20 x 0,28
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
«Κεφάλι κοριτσιού», 1942
χαλκός
0,38 x 0,20 x 0,21
Συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος
της Εθνικής Τραπέζης
Αιγύπτια
χαλκός
60 x 20 x 23 εκ.