συλλογές
αφιερώματα
χριστιανικά
μεσαιωνικά
χάρτες
ψηφιδωτά
χειρόγραφα
ζωγραφική
γλυπτική
εγκαταστάσεις/κατασκευές
χαρακτική
φωτογραφία
αρχιτεκτονική
σκίτσα/σχέδια
λαϊκές τέχνες
κριτικές/παρουσιάσεις

Designed by TemplatesBox
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Γιάννης Παππάς

( Επιλέξτε μια εικόνα για να τη δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος )

«Σχέδιο No 44», 1963
μελάνι
0,70 x 0,50
«Προσωπογραφία παιδιού», 1953
τέμπερα
0,63 x 0,47